Offset tisak

Offset tisak - tisak velikih naklada

Ofsetni tisak ili ofset (eng. offset) jest tehnika plošnoga neizravnoga tiska. Radi se o skupini tiskarskih tehnika kod kojih se boja ne prenosi izravno s tiskovne forme na papir ili drugu tiskovnu podlogu nego posredstvom međumedija.

Zbog jednostavnog procesa pripreme i kvalitetnog otiska niske cijene danas se koristi za tisak većine grafičkih proizvoda.

Pogodan je za tisak velikih naklada.

Ofsetnim tiskom najčešće i najučinkovitije se tiskaju velike naklade knjiga, časopisa, kataloga, brošura, letaka i plakata.

Osnovne značajke

* Heidelberg osmerobojni tiskarski stroj s mogučnošću prekretanja araka 4/4 (tisak full color u jednom prolazu).
* centar za digitalno upravljanje svim funkcijama na stroju
* potpuno automatska izmjena tiskovnih formi
* automatska promjena formata papira u ulagaćem i izlagaćem aparatu
* on-line ulaz podataka iz pripreme u stroj i predpodešavanje zona obojenja
* max. brzina do 13.000 otisaka na sat
* formati tiska od 32x45 cm do 72x102 cm

Dorada - savijanje

* stroj za savijanje araka s paletnim ulagačem, prešom za prešanje savijenih araka, mogućnost savijanja do 32 stranice, brzina savijanja do 50.000 taktova na sat

* stroj za savijanje araka s rotoulaganjem, prešom za prešanje savijenih araka, mogućnost savijanja do 4-16 stranica, elektronski noževi za savijanje, brzina savijanja do 40.000 taktova na sat

Dorada - uvez

* stroj za klamanje žicom sa 6 nalagača knjižnog bloka i ulagačem korica, kontrola dužine, visine i nakošenosti uloženih araka, kontrola kvalitete klamera, max format 32x40 cm, uređaj za križno izlaganje buntiranih proizvoda, brzina do 10.000 primjeraka na sat

* stroj za meki uvez knjiga i časopisa sa PUR ljepilom sa 5 taški, straničnim ljepljenjem,stanicom za ulaganje gaze na hrbat, brzina 1000-2500 knjiga na sat

* linija za meki uvez knjiga i časopisa sa PUR ljepilom

Dorada - ostalo

* trorezač
* stroj za ubacivanje revija u PVC vrećice
* brzorezač s liftom, zračnim jastucima
* stroj za buntiranje PE trakom

Ako Vam se sviđaju naše stranice i usluge podržite nas u radu i podijelite obavijest o nama. Hvala!