Offset tisak

Offsetni tisak je indirektna tehnika tiska. Danas se koristi za tisak većine grafičkih proizvoda. Otisak se prenosi s tiskovne forme na gumenu navlaku, a zatim preko tiskovnog valjka (cilindra) na tiskovnu podlogu. Tiska se uglavnom na papir, polukarton i karton. Prvi offset stroj za tisak konstruiran je 1903. Offsetni tisak se smatra nasljednikom litografije.

Visoko kvalitetni offset tisak pružamo u organizaciji s našim partnerima, koristeći četverobojni offset stroj Heidelberg Speedmaster. Na taj način osiguravamo kvalitetan i povoljan tisak velikih naklada.

Ponekad, za visoku kvalitetu pri malim nakladama, nudimo A3+ offset tisak, koristeći manji tiskarski stroj Heidelberg. Na taj način naši klijenti mogu uživati u visokoj kvaliteti i prihvatljivoj cijeni pri tisku manjih naklada.

Offset tisak koristimo za tisak posjetnica, memoranduma, kuverti, kataloga, letaka, brošura, plakata, raznih oblika ambalaže, itd.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sviđa vam se ovaj članak?

Možete ga podijeliti na svojoj mreži!